مشاوره با وکلای تهران

مشاوره حقوقی اولیه رایگان ویژه تهران: 09126404056

رباخواری و مجازات معاملات ربوی

  • ۴۲۳

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد. برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

  • ۶۳۴

یکی از مهمترین اقدامات دستگاه محترم قضایی در سالهای اخیر اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها و استان های کشور جهت تسریع و سهولت در رسیدگی به امور قضایی شهروندان و کاهش اطاله دادرسی بوده است. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقداماتی همچون ثبت شکایت و ثبت دادخواست و ارسال اظهارنامه و ثبت نام در سامانه ثنا و ارسال لوایح و ... را در نقاط تأسیس شده انجام میدهند.

یکی از دغدغه های شهروندان تهرانی پیدا کردن نشانی این دفاتر می باشد که وب سایت وکلای تهران (با تمرکز بر روی قبول دعاوی شرق تهران - وکیل کیفری شرق تهران - وکیل حقوقی شرق تهران - وکیل خانواده شرق تهران و وکیل شرق تهران در موسسه حقوقی شرق تهران) لیست نشانی این دفاتر را در اختیار متقاضیان به شرح ذیل ارائه مینماید :

 

وکیل شرق تهران - 09126404056

  • ۴۶۲

یکی از مهمترین نکاتی که قبل از مراجعه به محاکم دادگستری چه پیرو شکایات یا دادخواست هایی که خود شروع کننده و طراح و ارسال کننده آنها هستیم و چه دعاوی و شکایاتی که عطف به اخطاریه و یا احضاریه از محاکم دادگستری و یا مراجع ذی صلاح قضایی دیگر همچون کلانتری بایستی رعایت گردد مشاوره قبل از اقدام با وکیل دادگستری میباشد.

از شایع ترین دغدغه های موکلین بحث بررسی قبلی و پیگیری های بعدی در محاکم قضایی میباشد که این امر مستلزم دسترسی به وکیل دادگستری در تمام اوقات مورد نیاز میباشد.

مشاوره حقوقی رایگان

تلفن مستقیم وکیل : 09126404056

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

تلفن مستقیم وکیل : 09126404056

تماس با دفتر وکالت