مشاوره با وکلای تهران

مشاوره حقوقی اولیه رایگان ویژه تهران: 09126404056

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

  • ۶۳۴

یکی از مهمترین اقدامات دستگاه محترم قضایی در سالهای اخیر اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها و استان های کشور جهت تسریع و سهولت در رسیدگی به امور قضایی شهروندان و کاهش اطاله دادرسی بوده است. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقداماتی همچون ثبت شکایت و ثبت دادخواست و ارسال اظهارنامه و ثبت نام در سامانه ثنا و ارسال لوایح و ... را در نقاط تأسیس شده انجام میدهند.

یکی از دغدغه های شهروندان تهرانی پیدا کردن نشانی این دفاتر می باشد که وب سایت وکلای تهران (با تمرکز بر روی قبول دعاوی شرق تهران - وکیل کیفری شرق تهران - وکیل حقوقی شرق تهران - وکیل خانواده شرق تهران و وکیل شرق تهران در موسسه حقوقی شرق تهران) لیست نشانی این دفاتر را در اختیار متقاضیان به شرح ذیل ارائه مینماید :

 

مشاوره حقوقی رایگان

تلفن مستقیم وکیل : 09126404056

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

تلفن مستقیم وکیل : 09126404056

تماس با دفتر وکالت